Komponera med växter

Växter har en enorm kapacitet att engagera och beröra. Växter är dynamiska och förändras över tid, vilket gör arbetet som växtgestaltare både spännande och utmanande. Växter är levande och det sker en ständig förändring över dagen, under året och inte minst genom åren. Jag blir inspirerad av naturen och av att se växter i deras […]