Rörelse: växternas femte dimension

Att gestalta med växter kräver en taktfast sinne där olika uttryck avlöser varandra med årstiderna men även med åren som går. Det är som att leda en orkester eller en brokig skolklass där man ska få alla att tillsammans spela samma melodi eller utvecklas optimalt som individ i en harmonisk gemenskap. Växtkomposition har många dimensioner […]

Rötter och deras djup

Estetiskt tilltalande och funktionella planteringar vad innebär det? Det finns såklart många parametrar som måste stämma för en lyckad plantering inte minst den yta som man vill ska upplevas som estetiskt tilltalande. Inte så sällan får vi frågan om hur trygga våra offentliga platser kommer bli. Svaret från oss är att inte att röja bort […]

Allhelgonakyrkans park

Allhelgonakyrkan gestaltningsförslag växtkomptens dagvattenhantering landskap arkitekt trädgårdingenjör trädgård Lund Skåne minneslund

Under hösten 2019 arbetade vi fram ett förslag till parken kring Lunds andra största kyrka, den mycket älskade och välbesökta Allhelgonakyrkan. Uppdraget var ett s.k parallelluppdrag där det stod klart strax innan jul att vi får fortsatt förtroende för just vår idé! En idé och ett koncept som baseras i stor grad till de befintliga […]