Trädgårdsarkitekt BRF Skåne Bostadsrättsförening

Komponera med växter

Växter har en enorm kapacitet att engagera och beröra. Växter är dynamiska och förändras över tid, vilket gör arbetet som växtgestaltare både spännande och utmanande. Växter är levande och det sker en ständig förändring över dagen, under året och inte minst genom åren.

Jag blir inspirerad av naturen och av att se växter i deras naturliga miljö, det är både spännande och inspirerande men också ett sätt att förstå växternas härkomst, ståndort, dynamik samt behov.

Med grönska kan olika slags sinnesintryck och känslor förmedlas. Med växters hjälp kan intima platser i mänsklig skala skapas – trygga inbjudande platser där man vill vara – eller platser man bara passerar på sin väg till jobbet, men som ändå bjuder på en upplevelse. Hårt möter mjukt, litet mot stort, svajande mjukt gräs mot hårda material, kontraster eller harmonier i en härlig symfoni efter platsens behov och förutsättningar.

Storskaliga planteringar kan precis som småskaliga bli detaljrika och bjuda på starka intryck och upplevelser. Växtkomposition är inte bara en estetisk fråga utan vikten av grönska är även central i ett större perspektiv. Vi står inför nya utmaningar och behovet av växter för att t.ex. fördröja vatten, rena luft, dämpa buller samt bevara den biologisk mångfalden har blivit uppenbart i och med den pågående klimatförändringen. Växter är också nödvändigt för människan; att ha gröna platser i sitt närområde för spontana möten, rekreation och återhämtning. Det här är tankar som jag och mina kollegor på Skärpas Studio tror på och arbetar utifrån när vi gestaltar

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies