I höst går startskottet för nyanläggningen hos BRF Bjeredsparken i Lund. Till en början kommer valda delar av bostadsgården att genomgå en förändring. Fokus ligger på att bättre svara upp mot den krävande ståndorten som råder på platsen.

De varma och torra somrarna har slagit hårt mot många urbana planteringar och vi ser ett stort behov av ett mer komplext användande av växtlighet – framför allt i markskiktet. På denna bostadsgård arbetar vi i flera skikt och med växternas egen succession för att bygga upp en långsiktigt hållbar grönska för de boende.