På besök i Göteborg och det nybyggda området vid Kvillebäcken på Hisingen. Vi spanar in ett gäng olika bostadsgårdar för att se hur arkitekt och landskapare jobbat med upplevelsen av platsen och mötet mellan olika skalor i det rumsliga. Självklart nördar vi in på växtval, succession och ståndortsanalys – det går liksom inte att undvika i vårt yrke. Det är en rätt speciell växtplats en skapar såhär i staden. Husen byggs upp, lager för lager och växtbäddar placeras ovanpå osynlig logistik, i detta fallet ovanpå underjordiska garage. Detta är projekt som verkligen kräver något extra av alla inblandade, inte minst när det kommer till långsiktiga växtval i alla skikt. //Malin