stadsbyggnadsdagen, Lund, Lunds kommun, Lene Espersen, Danske arkitektvirksomheder

Stadsbyggnadsdag i Lund

Vilken intressant förmiddag på Lunds stadsbyggnadsdag det var idag. Det var första gången eventet anordnades och jag tyckte det var riktigt bra. Vi fick lyssna på intressanta föreläsningar och jag gick tillbaka till studion med mycket ny inspiration.

Parkens investering betalar sig på kort tid

På bilden står Lene Espersen, ordförande för Dansk Arkitektvirksomheder, och berättar hur man måste se investeringar i samhället över tid. Hur en anlagd park i en stad ökar värdet på omkringliggande lägenheter upp till 100 meter från parken. Detta skapar mer i intäkter, vilket i sin tur gör att kommunen ökar sina skatteintäkter och parken betalar sig på kort tid. Även om parken ursprungligen var en stor investering.

Det gröna i staden

Att få tillbaka sin investering på kort tid är ett mycket bra argument för att jobba mer med det gröna i städer, tycker jag. Tyvärr var det inte mycket snack om det gröna på dagens stadsbyggnadsdag. Men det är ju något som absolut måste finnas med i nästa stadsbyggnadsdag. Även om det är Skärpa studios specialkompetens borde fler ta upp det ämnet. Det är så viktigt och det finns vetenskapligt material som bevisar detta. Patienter som vårdas i ett rum med utsikt över en park tillfrisknar fortare, barn med ADHD har kunnat minska sin medicinering och det är ju i naturen vi vistas när vi har stressproblematik. Så inte bara en matematisk uträkning över hur snabbt staden kan räkna hem sina använda pengar för en vacker miljö, utan också ett probiotiskt användande av grönskan för att minska sjukvårdens kostnader. Hur gör vi detta då?

Samarbeten

Som arkitekt är du involverad i stadens utformning och material. En landskapsarkitekt planerar de gröna stråken, parker och stadens mellanrum. Medan vi, trädgårdsingenjörer, på Skärpa studio har växtkompetensen att fylla de gröna ytorna och bjälklagen med rätt växt för rätt plats. Ett samarbete som vi gärna väver ihop!

Tack för inbjudan Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun!

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies