Del 1 & 2

Föreläsningsdagarna Nyansera Grönt var tänkt som ett startskott för ett bredare samarbete och en djupare dialog mellan oss i den gröna sektorn. Med två föreläsningsdagar bakom oss anser vi att loppet har börjat! Vi behöver Nyansera mer Grönt.

Med olika föreläsare och ett brett yrkesregister bland deltagarna känner vi oss stärkta i tron att vi verkligen måste träffas för att kunna blöta och nöta de frågorna som vi brinner mest för: Det gröna! Under dagarna diskuterades bl.a. den vildare estetiken och vad den innebär för människan, gestaltaren och för våra kunder. Hur ska vi kommunicera vikten av den biologiska mångfalden till allmänheten?

Vad vill vi staden ska hysa med hänsyn till det ekosystemtjänster vi börjat mäta och jämföra? Är det ängen med sin höga biologiska mångfald? Och vad är en äng och hur ska vi sköta denna? Hur kan vi använda naturen som inspiration till framtidens vackra, klimatanpassade och mer självläkande planteringar? Som du hör finns det mycket att Nyansera över och diskussionerna hålls vid liv när vi träffas över yrkesgränserna.

Fortsättning följer…

Vill du som student eller branschkollega bli kontaktad med mer information kring olika föreläsningar och workshops?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies