grön rumslighet prydnadsapel

Platsen i oss

Låt oss prata mer om plats. Om platsens betydelse och vad det innebär att känna tillhörighet och samhörighet till sin egen livsmiljö. Om relationen mellan människan, platsen och växterna. För den relationen spelar roll.

Kontext och perspektiv

Vart vi än växte upp och vad som än blev det just vi kallade det normala så finns en direkt koppling mellan de livsmiljöer vi vistas i och vårt fysiska och psykiska mående. Vi är levande, kännande varelser. Själva utformningen påverkar oss, vår hjärna och våra instinkter: huruvida vi kan känna tillhörighet, trygghet och sammanhang. Parametrarna som spelar in går inte att räkna – skala, rymd, material osv. Och jag känner genuin tacksamhet att jag får utforska dessa relationer och perspektiv i mitt yrkesliv.

För visst har vi landskapare en hel rad med teorier att luta oss mot. Teorierna är fantastiska redskap och vi kan välja vilka vi plockar med oss in i arbetet när vi gestaltar livsmiljöer. Men teorierna får inte göra vårt arbete slentrianmässigt. Vi behöver akta oss för att generalisera för mycket. Då är risken att vi skapar standardmiljöer, standardparker, standardträdgårdar där allt fokus ligger på funktioner, mätbarhet och rationella beslut.

Den subjektiva upplevelsen

Jag hoppas i mitt utforskande kunna rikta ljuset mot det vi upplever när vi är på platser: hur det känns och vad vi minns. För allt detta spelar en avgörande roll för hur vi kommer må av att leva där. Och att beroende på kontext och erfarenhet kan våra rum ute – parker, torg, trädgårdar – uppfattas på väldigt skilda sätt. Den subjektiva upplevelsen av plats. För vem skapar vi platsen och varför? Har de samma erfarenheter som vi eller behöver vi söka djupare perspektiv? Och med hjälp av vilka teorier kan väcka något nytt hos den som kommer vistas här i framtiden? 

plats och rum
Rymd, skala, material i oändliga variationer

Grönare Fokus tillsammans

Tidigare den här månaden hade jag det stora nöjet att bli intervjuad av Bodil Åsberg. Bodil driver företaget Fokus Grönt där hon arbetar som trädgårdsmästare med tydlig ekologisk hållbarhetsaspekt. Som en del av detta gör också en intervjuserie om hållbar trädgård på sin hemsida – ”Grönare Fokus”. Intervjun i sin helhet kan ni läsa på https://www.fokusgront.se/gronare-fokus/ och klicka in på inlägget från 9/4-21.

Tack Bodil för att du vill lyfta fenomenet plats som en del i att skapa hållbara gröna miljöer!

//Malin

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies