Våren 2019 bjöds Skärpa Studio in till att ta fram ett förslag till utformning av den nya parken runt Allhelgonakyrkan i Lund. Uppdraget löper som ett parallelluppdrag med flera uppföljande möten under hösten. Vi är oerhört stolta att ha fått möjlighet att fördjupa oss i denna viktiga plats och dess historian.

Att ta sig an en plats och göra något nytt av den bör inte ske med schabloner. För att utforma platser där människor känner sig välkomna och vill vara behövs att vi som formgivare förstår hur den mänskliga skalan upplevs precis där: hur förankras platsen till den omkringliggande staden; hur relaterar arkitektur, gröna volymer och öppna ytor till varandra; hur faller solljuset in genom trädens grenar?

En metod vi använder i vår analys är skissen. Att låta papper och kol få ta sin tid och förankra idéerna i rummet redan i ett tidigt stadie i processen är viktigt för oss. Vi vill att våra designlösningar ska kännas genuina och genomtänkta. Att den rumsliga dispositionen blir naturligt fungerande för människorna som ska leva och växa i miljöerna långt efter att vi ha kastat in handduken.