köksträdgård trädgårdsdesign odla i skolan pedagogisk odling permakultur jord till bord lund

Pedagogisk Skolträdgård

Med utgångspunkt i platsens förutsättningar växer en pedagogisk skolträdgård fram på höjden utanför Lund. Skärpa Studio har fått i uppdrag att utforma den nya skolodlingen

Läs mer →
Trädgårdsdesign ståndort sandjord veberöd lund

Trädgård med Skogskaraktär

Den nybyggda villan får en lummig trädgård med skogskaraktär och växter anpassade för platsen. Vegetationen komponeras för att klara av förutsättningarna som råder: en uppväxt

Läs mer →
hästgård trädgårdsdesign skåne lund malmö växter landscaping trädgårdsarkitek

Hästgård Blentarp

I detta naturljuva landskap ligger vår hästgård inbäddad i hagmarker, skogsdungar och milsvida utsikter. Här bedrivs företagsverksamhet med fokus på hästar. De förutsättningar som finns

Läs mer →
bostadsgård trädgårdsdesign trelleborg skåne

Omgestaltning, BRF Asargård

Uppdraget omfattar framtagning av markplan till bygglovshandling samt detaljerat växtförslag till de nya ytorna runt bostadshuset i Trelleborg. Växter anpassade till platsen och kombinerade på

Läs mer →
Scandic gestaltningsförslag växtkomptens dagvatten Bostadsrättfsörening BRF hotell landskap arkitekt trädgårdsingenjör trädgård Lund Skåne

Konceptplan Scandic

Konceptplan framtagen utifrån befintlig interiör konceptplan samt med utgångspunkt i verksamhetens kärna. Scandic Star är en av regionens största träffpunkter inom konferenverksamhet med hotellanläggning. De

Läs mer →

Allhelgonakyrkans park

Under hösten 2019 arbetade vi fram ett förslag till parken kring Lunds andra största kyrka, den mycket älskade och välbesökta Allhelgonakyrkan. Uppdraget var ett s.k parallelluppdrag där det stod klart strax innan jul att vi får fortsatt förtroende för just vår idé!

Läs mer →
takträdgård bjälklag gestaltningsförslag växtkomptens dagvatten landskap arkitekt trädgårdsingenjör trädgård Lund Skåne

BRF Bjeredsparken

Omgestaltning av befintlig bjälklagsträdgård. Här har vi med små justeringar fått fram en trivsam innegård att stanna upp och vistas i. Fler sittplatser med gröna

Läs mer →
Bostadsgård Malmö

Bostadsgård, Malmö

På den gamla innergården på Gamla Väster i Malmö fanns ett stort behov av förändring; det gamla sjuka vårdträdet behövdes plockas bort, markbeläggningen göras om

Läs mer →
BRF Trelleborg Skåne Bostadsrättsförening växter

Kv Bävern

Till dessa flerfamiljshus i Trelleborg stod Skärpa Studio för växtval till befintliga ytor. Perenner och lökar i varierande höjd och funktion planerades in till denna

Läs mer →