Omgestaltning, BRF Asargård

Uppdraget omfattar framtagning av markplan till bygglovshandling samt detaljerat växtförslag till de nya ytorna runt bostadshuset i Trelleborg. Växter anpassade till platsen och kombinerade på

Läs mer →
Scandic gestaltningsförslag växtkomptens dagvatten Bostadsrättfsörening BRF hotell landskap arkitekt trädgårdsingenjör trädgård Lund Skåne

Konceptplan Scandic

Konceptplan framtagen utifrån befintlig interiör konceptplan samt med utgångspunkt i verksamhetens kärna. Scandic Star är en av regionens största träffpunkter inom konferenverksamhet med hotellanläggning. De

Läs mer →

Allhelgonakyrkans park

Under hösten 2019 arbetade vi fram ett förslag till parken kring Lunds andra största kyrka, den mycket älskade och välbesökta Allhelgonakyrkan. Uppdraget var ett s.k parallelluppdrag där det stod klart strax innan jul att vi får fortsatt förtroende för just vår idé!

Läs mer →
takträdgård bjälklag gestaltningsförslag växtkomptens dagvatten landskap arkitekt trädgårdsingenjör trädgård Lund Skåne

BRF Bjeredsparken

Omgestaltning av befintlig bjälklagsträdgård. Här har vi med små justeringar fått fram en trivsam innegård att stanna upp och vistas i. Fler sittplatser med gröna

Läs mer →
Skärpa Studio Lund Bostadsgård Design Växtval till Bostadsrättsförening Rumslighet och funktion

Bostadsgård, Malmö

På den gamla innergården på Gamla Väster i Malmö fanns ett stort behov av förändring; det gamla sjuka vårdträdet behövdes plockas bort, markbeläggningen göras om

Läs mer →
BRF Trelleborg Skåne Bostadsrättsförening växter

Kv Bävern

Till dessa flerfamiljshus i Trelleborg stod Skärpa Studio för växtval till befintliga ytor. Perenner och lökar i varierande höjd och funktion planerades in till denna

Läs mer →
företagsentré, parkmiljö, landskapsplanering, trädgårdsingenjör

Parklik företagsentré

En skarp slänt med makadam, oanvändbara gräsmattor med dagvatten rinnande genom var grunden för projektet där målbilden skulle vara frodigt, inbjudande och med parkkänsla. En

Läs mer →
Bostadsgård Malmö Limhamn Växtkoncept Växtförslag bjälklag ståndort skärpa studio

Växtkoncept, BRF Limhamn

Ståndortsanalys och framtagande av koncept till nya planteringar på bostadsgård på Limhamn. De befintliga ytorna upplevs svårskötta och växterna lämpar sig inte för platsen vilket

Läs mer →