Bostadsgård, Malmö

Skärpa Studio Lund landskapsplanering växtval växtkomposition

Den skyddade innergården har ett väldigt intressant mikroklimat. Här finns möjlighet att använda växter som är på gränsen till härdiga.

På den gamla innergården på Gamla Väster i Malmö fanns ett stort behov av förändring; det gamla sjuka vårdträdet behövdes plockas bort, markbeläggningen göras om och disponeringen av yta ses över utifrån nya behov. 

Med varsamhet och i samråd med föreningen tog Skärpa fram ett förslag på ny rumslighet och uppgraderade växtval för att på bästa sätt svara an på platsens förutsättningar och behov. 

Med enkla medel skapar vi en bostadsgård med tydliga funktioner utan att dra ner på upplevelsevärdet och estetiken. Kombinationen av växter är noga utvalt för att minimera skötsel långsiktigt samtidigt som här finns något att njuta av hela året. 

Gården har fått flera olika sittplatser, utifrån människors behov av att umgås på olika sätt. Här finns plats att vara ifred likväl som att ha storslagen fest tillsammans. Här finns också utrymme för lek och upptäckarglädje för de yngsta boende. 

Helt enkelt: en plats för alla.

Skärpa studio bostadsgård BRF Malmö Lund växtförslag växtkomposition design om innergård anlägga ritning stenläggning växter
skärpa studio stenläggning smågatsten hantverk stenrundel brf bostadsgård design Gamla Väster Malmö
skärpa studio stenläggning smågatsten hantverk stenrundel brf bostadsgård design

Plats: Malmö

Kategori: Bostadsgård

Uppdragsgivare: BRF Långgården

År: 2019

Växtkaraktär: Lummigt

Projektledare: Malin Hirdman

Samarbetspartners: CJ Trädgårdsanläggning

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies