Brf. Ringsted, HSB Malmö

En bostadsgård från 1946 med stor potential som etappvis återfått sin forna glans i tät dialog med beställare och skötselpersonal

Brf. Ringsted hade genomgått en tung renovering av både tak och fasader. Stora byggnadsställningar hade ställts upp under lång tid och mycket av den gamla växtligheten från 40-talet hade farit illa. Kvar var en bostadsgård i nöd med stort behov av grön kärlek. Uppdraget började 2015 med en inventering av den generösa utemiljön och en åtgärdsplan upprättades. Nya växtförslag med olika karaktär och känsla togs fram över trädgårdarna till de 273 lägenheterna. Etappvis har en ny trädgård fått växa fram i tät dialog med en styrelse som har förstått vikten av att ha varierad och upplevelserik grönska i sin närmiljö. Samarbetet fortskrider och projektet för Skärpa Studio våren 2020 är att utforma ett nytt odlingsområde för bostadsgårdens nystartade odlingsgrupp.

Plats: Malmö

Kategori: Bostadsgård

Uppdragsgivare: Brf Ringsted HSB Malmö

År: 2015-pågående

Växtkaraktär:

Projektledare: Anna-Karin Ekwall

Samarbetspartners:

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies