Hästgård Blentarp

hästgård trädgårdsdesign skåne lund malmö växter landscaping trädgårdsarkitek

Hästgård i naturljuvt landskap

I detta naturljuva landskap ligger vår hästgård inbäddad i hagmarker, skogsdungar och milsvida utsikter. Här bedrivs företagsverksamhet med fokus på hästar. De förutsättningar som finns på platsen är sandjorden men också ett högt grundvatten bara någon meter ner i jordlagerna, vilket skapar en god möjlighet till vackra grusplanteringar och ett varierat träd- och buskskikt. Här har vi valt att betona mellanskiktet med buskar i olika former och höjder för att rama in, skärma av och skapa lä. Den privata trädgården betonas med rumsindelande häckelement som också ramar in utsikterna där sådana finns.

Grönytor växtkomposition Blentarp Lund Skåne landskapsarkitekt
Anläggning av busk- och perennytor 2020
Grönytor växtkomposition Blentarp Lund Skåne landskapsarkitekt
Anläggning av busk- och perennytor 2020

Plats: Blentarp

Kategori: Privat fastighet

Uppdragsgivare: Privat

År: 2018-

Växtkaraktär: Trädgård & parkliknande landskap

Projektledare: Lotta Jacobsson

Samarbetspartners:

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies