Inventering av grönytor Lunds Pastorat

Lunds pastorat Petergården Lund grönytor inventering landskapsarkitekt

Gröna ytor -en tillgång!

Vi på Skärpa Studio har det senaste halvåret haft möjligheten att inventera Lunds pastorats gröna miljöer utifrån användarbehov, skötsel och utveckling. 

Frågor Svenska kyrkan ville att vi skulle besvara var: Matchar kyrkans verksamhet och krav på de yttre miljöerna med det som faktiskt finns att tillgå? Hur ser grönytorna ut och vad behöver förändras för att få en fungerande skötsel och en dynamisk och hållbar utveckling av dessa ytor? Vad på dessa platser är bevarandevärt och vilka ytor måste nollställas för att åter kunna bli en plats som verksamheten uppskattar? 

Detta ledde oss vidare i möten med kyrkoherdar, förskolepersonal, diakoner och annan personal som dagligen använder kyrkans trädgårdar, innergårdar, lekplatser m.m i verksamheter såsom trädgårdscafé, utomhusdop, vigsel, lek, samtal, odling, scoutträffar och mycket annat. 

I Lunds pastorat finns det kyrkor och församlingshem från olika tidepoker och med vitt skilda arkitektoniska uttryck. Här är några vi besökte i samband med inventeringen.

St Hans kyrka Norra Fäladen Lund Landskapsarkitekt Lunds pastorat
St Hans kyrka
St Hans kyrka Norra Fäladen Lund Landskapsarkitekt Lunds pastorat
St Hans kyrka

Plats: Lund

Kategori: Inventering och utveckling av gröna ytor

Uppdragsgivare: Lunds Pastorat

År: 2020

Växtkaraktär: Grönområde

Projektledare: Anna-Karin Ekwall & Lotta Jacobsson

Samarbetspartners:

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies