En parklik företagsentré

parklik företagsentré, parkmiljö, landskapsplanering, trädgårdsingenjör

En variationsrik och inbjudande företagsentré, men något intressant hela säsongen.

Utgångsläget för entréparken var en skarp slänt med makadam, gräsytor med ett utlopp för dagvatten rinnande tvärs genom. Dagvattnet hade bakåtfall vilket resulterade i stående vatten. Målbilden skulle vara en företagsentré som kändes frodig, inbjudande och med parkkänsla. En plats att sitta och äta sin glass en varm dag och en välkomnande företagsentré.

Ett förslag skissades fram och godtogs av Hörby lantmäns styrelse och kommun under hösten 2016. Anläggningen startade i vintern 2017 och färdigställdes med hjälp av företaget JJAB i Maj. Därefter har uppstartsskötsel av ytorna gjorts under för att säkerställa en god etablering av växterna och se till att de rotogräs som kom med den tillförda jorden inte fick fäste. Vidareutveckling av de planterade ytorna fortsätter tillsvidare.

företagsentré, nyplanering, park, landskapsplanering, Parklik företagsentré, dagvatten
anläggning, landskapsplanering, design, trädgårdsingenjör, parklik företagsentré, modulering, höjdsättning
anläggning, plantering, nyanläggning av park, företagsentré, parklik företagsentré
växter, blommor, sommarblommor, planteringar, rabatter, pollinering, biologisk mångfald, grönytor

Plats: Hörby

Kategori: Uppdrag

Uppdragsgivare: Hörby Lantmän

År: 20190605

Växtkaraktär: Parkmiljö

Projektledare: Therése Hjalmarsson

Samarbetspartners: JJAB

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies