Parklik företagsentré

företagsentré, parkmiljö, landskapsplanering, trädgårdsingenjör

En variationsrik och inbjudande företagsentré, men något intressant hela säsongen.

En skarp slänt med makadam, oanvändbara gräsmattor med dagvatten rinnande genom var grunden för projektet där målbilden skulle vara frodigt, inbjudande och med parkkänsla. En plats att sitta och äta sin glass en varm dag och en välkomnande företagsentré.

Ett förslag skissades fram och godtogs av styrelse och kommun. Anläggningen startade i Mars 2017 och färdigställdes i Maj. Därefter har löpande skötsel och vidareutveckling av ytorna gjorts och fortsätter tillsvidare.

företagsentré, nyplanering, park, landskapsplanering
anläggning, landskapsplanering, ny design, trädgårdsingenjör
anläggning, plantering, nyanläggning av park, företagsentré
växter, blommor, sommarblommor, planteringar, rabatter, pollinering, biologisk mångfald

Plats: Hörby

Kategori: Uppdrag

Uppdragsgivare: Hörby Lantmän

År: 20190605

Projektledare: Therése Hjalmarsson

Samarbetspartners: JJAB

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies