Kv Bävern

BRF Trelleborg Skåne Bostadsrättsförening växter

Rostigt rött och isigt blått. Vackert år ett och på sikt.

Till dessa flerfamiljshus i Trelleborg stod Skärpa Studio för växtval till befintliga ytor. Perenner och lökar i varierande höjd och funktion planerades in till denna solbelyst södersida. Här kommer lökar tidig vår och möter spirande gräs och perenner, sommarblomningen med höjd och karaktär, sist men inte minst vintervärdet av fröställningar från lejonsvans och prydnadsgräs. Alltså en komplett upplevelse hela året.

Koncept: Färg och form på huset har varit starkt tongivande för växtvalet på platsen. De roströda tonerna i teglet och bleck kontrasterar med de kalla blåa tonerna i perovskia och bolltistel. Men ger också en genklang i bronsfingerborgsblommans guldrostiga toner eller den rödbladiga töreln. En väl tilltagen växthöjd trollar bort betongrampen och ramar in gångarna. Här finns en successionsordning inräknad där kortlivade perenner ska avlösas av de mer långsamväxande och långlivade tillika. Vackert år ett och på sikt.

BRF Trelleborg Skåne Bostadsrättsförening växter
Uveckling av perennytor från nyplanterat i april till september 2019
BRF Trelleborg Skåne Bostadsrättsförening Trädgård

Plats: Trelleborg

Kategori: Flerbostadshus

Uppdragsgivare: Allsingevallen AB

År: 2019

Växtkaraktär: Perennytor för soligt läge

Projektledare: Lotta Jacobsson

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies