Trädgård med Skogskaraktär

Trädgårdsdesign ståndort sandjord veberöd lund

De befintliga träden är ovärderliga för den rumsliga karaktären

Den nybyggda villan får en lummig trädgård med skogskaraktär och växter anpassade för platsen. Vegetationen komponeras för att klara av förutsättningarna som råder: en uppväxt barrskogsdunge i sandmark. Här fanns redan inslag av både gran och tall men också bok, ek och björk. Örtskiktet rymmer blåbär, skogskovall och olika ormbunkar.

Ett viktigt önskemål från beställaren var att skogskaraktären behålls på platsen. De har under husbyggnationen varit noga med att undvika onödvändiga ingrepp på platsens träd och markstruktur. Planen är att endast använda befintlig jord i planteringarna och anpassa växtvalet därefter. På så sätt bibehålls också skogsgläntans ståndortsförutsättningar.

Målet är att trädgården snabbt faller på plats i rummet, där de stora träden drar blicken mot himlen och de lägre växtskikten ger ett högt upplevelsevärde för de som vistas på platsen.

sandjord barr trädgård ståndort
Förnan på marken med barr och blad i nedbrytningsprocess. Strax därunder består marken av sand.

Plats: Veberöd, Skåne

Kategori: Trädgård med skogskaraktär

Uppdragsgivare: Privat

År: 2020 - pågående

Växtkaraktär: Skogskaraktär

Projektledare: Malin Hirdman

Samarbetspartners:

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies