Utveckling av bostadsgård, Lund

Bostadsgård bjälklag omgestaltning Lund trädgård

Bostadsgården kan vara upplevelserikt grön och samtidigt enkel att sköta.

Våren 2023 vick vi i uppdrag att omgestalta delar av en befintlig bostadsgård i centrala Lund. Husen ligger längs med det populära Hardebergaspåret i centrala Lund och de boende önskade bättre möjligheter att mötas, trevligare grönska och bättre fungerande ytor.

I den inledande fasen gjordes analys med åtgärder och utvecklingsplaner för de olika områdena. Därefter kunde tre prioriterade delar omgestaltas med uppdaterat växtval, substrat och skötselplan.

Anläggning planeras 2023-24.

Plats: Centrala Lund

Kategori: Bostadsgård

Uppdragsgivare: BRF Buketten

År: 2023 -

Växtkaraktär: urbant grönt

Projektledare: Anna-Karin Ekwall och Malin Hirdman

Samarbetspartners:

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies