perenner växtkomposition staden offentlig miljö

Rötter och deras djup

Estetiskt tilltalande och funktionella planteringar vad innebär det?

Det finns såklart många parametrar som måste stämma för en lyckad plantering inte minst den yta som man vill ska upplevas som estetiskt tilltalande. Inte så sällan får vi frågan om hur trygga våra offentliga platser kommer bli. Svaret från oss är att inte att röja bort det gröna, så fri sikt kan skapa fotbollsplaner av trygghet. Lösningen blir istället att skapa platser där människor vill vistas, dröja sig kvar och vara, så vi tillsammans skapar trygghet på platsen. Ett nyckelord för sådana platser är den mänskliga skalan. När det gäller de gröna ytorna och deras hårdgjorda inramningar så är dynamik, hög detaljkänsla och förhöjning av närvaron, det som kallas platsens själ, nyckelord för en lyckad gestaltning.

Så vad har rötter med detta att göra?

Jo, en fungerande grön yta som är dynamisk och detaljplanerad för att tilltala människan i sin skala är planerad utifrån hur växterna samspelar. Både ovan och under jord.

När man har koll på rötternas olika form, funktion och djup kan man också med gott självförtroende tillämpa successionsordning ända ner till örtskiktet och därmed också få till en hållbar, dynamisk tilltalande grön miljö. En plats där man dröjer sig kvar…

trädgårdsarkitekt BRF Lund Skåne Bostadsrättsförening

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies