Vi är Skärpa Studio

Skärpa Studio gestaltar karaktärsfulla och mångfasetterade gröna miljöer utifrån människan behov och platsens förutsättningar. Vi förmedlar grön kunskap med hållbarhet, dynamik och estetik i fokus.

Vi skapar estetiska växtlösningar för framtiden. Vi tror på växternas samspel med platsen. Och vi vet att det behövs mer och fler växter i våra närmiljöer för att vi ska kunna leva, utvecklas och trivas på lång sikt.

Våra uppdrag spänner över många skalor och projektområden, från utmanande bjälklagsplantering till grönskande regnbädd, från urbant till landsbygd, från park till trädgård.

Skärpa Studio leder sina egna designprojekt med engagemang och nära dialog med beställaren. Vi arbetar även som projektpartners och underkonsulter till landskapsarkitekter, ingenjörer, markägare samt förvaltare och myndigheter. Vår kunskap och erfarenhet av växtanvändning och gestaltade livsmiljöer tillför högre värden i projekt. 

Om ni är intresserade av att diskutera projekt med oss är ni varmt välkomna att höra av er. 

Vi tror på styrkan i det gröna!