när den gröna miljön är viktig

Att anlita oss

Vi erbjuder tjänster och kunskap som berör växtanvändning samt planering och utveckling av gröna miljöer. Hos oss får ni hjälp med rituppdrag för gestaltning av utemiljö av både trädgårds- och parkkaraktär men även inventeringar, skötselplaner och växtbeställningar. Skärpa Studio strävar alltid efter att skapa ståndortsanpassade planteringar som passar plats, arkitektur och som samtidigt bidrar till både ökad biologisk mångfald och människans behov av grönska. 

sammarbeten i grönt

Våra beställare

Våra uppdragsgivare finns både i privat och offentlig verksamhet. Vi utför uppdrag i egen regi och som konsulter. Våra beställare är bl.a. bostadsrättsföreningar, privatpersoner, landskap- och arkitektkontor, kommuner, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, HDK Göteborg samt Svenska Kyrkan.

Våra tjänster

Bostadsgårdar

det gemensamma gröna

Skärpa Studio utvecklar gamla bostadsgårdar, likväl tar sig an nyproduktioner.

Grönska mellan husen skapar mervärde och gemenskap för människorna i deras närmiljö. 

Genom öppen dialog med beställaren kan vi leverera förhöjd boendekvalitet samtidigt som vi påverkar platsens mikroklimat i positiv riktning. Med hjälp av rätt växter för platsen kan ytorna rustas för att stå emot både kraftiga regn och långvarig torka.

Trädgård & Park

upplevelser i mänsklig skala

Skärpa Studio ritar & förverkligar trädgårdar utifrån kundens önskemål och platsens förutsättningar. Vi skapar karaktärsfulla trädgårdar och parkrum med stor upplevelserikedom och rumslighet som harmonierar med hus och dess omgivning. 

Stor omsorg läggs vid detaljer och möten mellan olika element såsom markbeläggning, murar, staket, pergolor. Ett välkomponerade växtförslag väver samman de olika delarna och bildar en helhet. Vi hjälper dig att skapa en hållbar grön miljö som är trivsam att vistas i.

Växtkonsulter & grön kunskap

samtalspartner

Hållbara växtlösningar och detaljerade växtkompositioner. Anpassat växtmaterial för platsen. Rådgivning gällande växtförslag. Vegetation som byggstenar…

Kurser & föreläsningar

Vi på Skärpa Studio vill gärna dela med oss av vår kunskap och erfarenhet till andra. Vi skräddarsyr kurser och anpassar utförandet efter era behov och önskemål. 

Vi erbjuder föreläsningar och workshops antingen här på Grönegatan i Lund alternativt hos kunden.

Några intressanta ämnen som vi gärna berättar mer om:

  • Naturlika planteringar – föreläsning och workshop 
  • Växternas rörelse – den femte dimensionen  
  • Kreativ vegetationsutveckling – att se möjligheterna i det befintliga 
  • Att förstå en plats – metod och workshop 
  • ”Vårlök – från kejsarkrona till vildtulpan”

Inventering & platsanalys

en del av processen

Skärpa Studio har lång erfarenhet av artrik och upplevelserik växtanvändning. Vi arbetar rådgivande och hjälper er att hitta växtlösningar för de utmanande växtplatser som ofta uppstår. Vi har god kännedom kring den problematik som konstruerade växtplatser medför, där mikroklimatet är tuffare och utrymmet under mark begränsat. Vi hjälper er att hitta de växttekniska lösningar som behövs för att skapa hållbar grönska i ett föränderligt klimat. 

Genom att välja växter utifrån ståndort och plats lägger vi en bra grund för grönska som utvecklas hållbart över tid. Att arbeta med större växtpalett anser vi är en förutsättning för att skapa tåliga, långsiktiga och upplevelserika planteringar. Växtplanering är ett hantverk som kräver god kunskap om växternas pågående succession i alla skikt. Våra vegetationsytor planeras till fördel för fler än människan; med växternas hjälp skapas ett större värde där en artrik växtmiljö ger utrymme för ett artrikt djurliv.

Grön byggledning & förvaltning

 • – Projektledning 

  – Beställarstöd

  – Anläggning & Plantering

  – Växtleveranskontroller

  – Etableringsskötsel

  – Grön förvaltning & Utveckling

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies