Tjena
anläggnings- & byggfirmor!

”Rätt växtlighet ökar både trivseln och möjligheterna att klara av extremväder.”

Anläggnings- & byggfirmor

Är du byggare eller anläggare utan gröna fingrar? Då borde du samarbeta med oss. Vi arbetar inte bara med trädgårdsarkitektur, vi tar ett helhetsansvar från idé till en grönskade utemiljö. Vi kan med andra ord hjälpa till att anlägga hela trädgårdar från grunden, såväl som ge liv åt befintliga som inte riktigt matchar det nybyggda hus de nu omger.

Med vår gröna expertis kommer det att gå snabbare att ge den byggnad ni planerar att bygga det sammanhang den verkligen förtjänar. Samtidigt som utemiljön blir bättre rustad för extremväder med hundraårsregn och torka. Med rätt växtlighet förhöjer vi både upplevelsen av era projekt och skapar bättre förutsättningar för dem att klara av klimatförändringarna.

  • Vi ökar värdet på ert projekt

  • Skötsel som krävs minskar

  • Ni sparar tid och pengar

  • Vi tar ett helhetsansvar

FÖRVANDLAR GRUSHÖGAR TILL GRUSRABATTER​

Börjar huset eller bostadsområdet som ni arbetar på bli klart, medan omgivningen fortfarande ser ut som en byggarbetsplats? Vill ni höja värdet på nybygget och samtidigt skapa en grön livsmiljö som både klarar av klimatförändringarna och ökar attraktionskraften för ert projekt? Boka in ett möte med oss!