” Vi är jordade och arbetar tillsammans med naturen, 
aldrig emot den.” 

Möt Teamet

Utrustade med lång erfarenhet, god växtkunskap, rätt redskap och stort engagemang tar vi oss an många olika sorters designuppdrag. Allt från utmanande bjälklagsplantering och grönskande regnbäddar till landskapsplanering, stadsparker och spännande trädgårdar. Gemensamt för dem alla är att vi alltid tillför ett högre värde. 

Lotta, Anna-Karin, Therese, Malin 

REDAN PÅ RITBORDET SKILJER VI OSS FRÅN KONKURRENTERNA.

Oavsett om vi rör oss i urbana miljöer, stadsparker och grönområden eller i öppna landskap och trädgårdar, så lyfter vi alltid blicken från planperspektivet. Vi planerar och planterar utifrån ett mänskligt perspektiv, och kopplar samman vår teoretiska kunskap med vår gedigna, praktiska erfarenhet.