”Här lyfter vi blicken från planperspektivet redan i skisstadiet och bygger upp 3D-modeller av våra ritningar…”

Vår studio

Vår studio är mycket mer än våra kontorsplatser, det är en plats för mänskliga möten, utbyte av gröna erfarenheter och kreativt flow. Här finns tonvis av inspiration i bokhyllorna och ännu mer samlad kunskap när vi fyra slår oss ner kring det stora bordet. Det är ett kreativt nav, där vi sammanstrålar för att spåna nya idéer och spinna vidare på tankar vi tänkt tillsammans med våra kunder. Här lyfter vi blicken från planperspektivet redan i skisstadiet och bygger upp 3D-modeller av våra ritningar för att visualisera upplevelsen av våra planerade planteringar. Här kopplar vi samman teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet för att ge våra projekt en jordad förankring och extra växtkraft.

Att vår studio tidigare varit en sönderrenoverad frisörsalong syns det som tur är inget av längre. Sedan 2018 har vi ansträngt oss för att återskapa den forna glans som lokalen hade när huset byggdes på 1920-talet. Precis som vi gjort med många sönderrenoverade trädgårdar där historien ryckts upp med rötterna.

Lite av glansen kommer från våra samarbetspartners. Vår studio är nämligen också ett showroom, där du kan känna på marktegel till trädgårdsgångar och terrasser från Bara mineraler och kika på armaturer för både inomhus- och utomhusbruk från Öresjö belysning.

Knacka gärna på om du har vägarna förbi Grönegatan 22. Så får du veta mer om vilken skillnad grönska kan göra, och hur vi kan hjälpa dig förverkliga din gröna vision!

Vi tillför ett värde som varar

Med dynamisk växtkomposition skapar vi karaktärsfulla gröna livsmiljöer som bidrar till den biologiska mångfalden. Självklart anpassade efter platsen och dess förutsättningar, och med hänsyn till både extremväder och klimatförändringar. Långsiktigheten speglar vår syn på målet, i alla våra projekt. Vi tillför ett större värde som kan upplevas, under många år framöver.