Konsult - Ritning - Anläggning

Vi skapar levande, gröna rum med utgångspunkt i människan och platsen. Med fokus på växter planerar och utformar vi gröna utemiljöer, där vi tar ett helhetsgrepp – från den övergripande upplevelsen ner till minsta detalj.

VI FÅR HUS, TRÄDGÅRDAR, STÄDER, PROJEKT OCH MÄNNISKOR ATT BLOMSTRA

Vi tar oss an många olika sorters uppdrag från arkitekter, fastighetsägare, bygg- och anläggningsfirmor, landskapsarkitekter, stadsplanerare och privatpersoner. Vill du också uppleva vilken skillnad grönska och vår gröna expertis kan göra? Boka in ett möte med oss!

PORTFOLIO

Trädgårdsdesign, Falsterbo

Trädgårdsdesign från idé till färdig trädgård. Uppdraget var att skapa en estetiskt tilltalande och funktionell trädgård, men också bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden. Här skapar vi ramarna som ger huset ett sammanhang på platsen och en känsla av att det hör hemma. Husets strama kantighet balanseras med lummiga, gröna volymer. Med växternas hjälp får den platsgjutna betongen, markteglet och träfasaden liv och landar i en inbjudande skala.

Mariagården, Karlskrona

Skärpa Studio har under 2023 arbetat fram en karaktärsplan-mark över delar av församlingens utemiljö till Mariagården där vi har agerat samarbetspartner och underkonsult till arkitektkontoret Bjartmar & Hylta. Huvudbeställare är Svenska kyrkan, Lyckå församling i Karlskrona.

Församlingen är i stort behov av nya mer funktionella lokaler och större umgängesytor, både inomhus och utomhus. Bjartmar & Hylta har tagit fram ett gestaltningsförslag för om-och utbyggnad av Mariagården nya arkitektoniskt spännande kyrkorum med rymd, luft och ljus – ett rum för gudstjänst, andakt, stillhet och reflektion men också ett aktivt rum för körsång, musik och ungdomsaktiviteter. Önskemål finns om en trivsam terrass och utemiljö för kyrkkaffe, samvaro och utomhusaktiviteter.
ortopedisk center Hässleholm

Ortopediskt centrum, Hässleholm

Som underkonsult till Lava Studio i Malmö har Skärpa Studio tagit fram växtval till Hässleholms nya ortopediska centrum för Regions Skånes räkning. Under visionen ”Grönt är skönt” har arkitekter (Krook & Tjäder), konstnärer (konstnärsgruppen Mussea) och landskapsarkitekter (Lava studio) format platsen som ska vara FFU i mars 2022.

Allhelgonakyrkans park, Lund

Under hösten 2019 arbetade vi fram ett förslag till parken kring Lunds andra största kyrka, den mycket älskade och välbesökta Allhelgonakyrkan. Uppdraget var ett s.k parallelluppdrag där det stod klart strax innan jul att vi får fortsatt förtroende för just vår idé!

Bjälklagsträdgård, Lund

Omgestaltning av befintlig bjälklagsträdgård. Här har vi med små justeringar fått fram en trivsam innegård att stanna upp och vistas i. Fler sittplatser med gröna blickfång och inramingar skapar ytor för den mänskliga skalan. Växtsubstrat och växtval är framtaget efter bjälklagsträdgårdens speciella förutsättningar med begränsad volym i planteringsytor och krav på ett lätt planteringssubstrat
Nyansera grönt Skärpa studio seminarium

Nyansera Grönt I & II

Hur använder vi växter på bästa sätt i stadens utmanande klimat? Hur kan vi tillsammans se till att de gröna miljöerna får bli så viktiga som forskningen visar att de är? Hur kan vi lyfta fram perennernas roll i framtidens gröna rum? Hur skapar vi planteringar som är långsiktigt fungerande ur ett mångfaldsperspektiv? Kan artrikt vara lättskött? En föreläsningsserie av och med Skärpa Studio