SKÄRPA STUDIO skapar estetiska växtlösningar för framtidens urbana landskap. Vår specialiserade kunskap kring växter och deras behov ger oss en unik kompetens vid utformandet av hållbara gröna miljöer. Vi länkar samman platsen och människan med det som växer.

Växtkompetens.
På riktigt.

Skärpa Studio Anna-Karin Ekwall Trädgård Landskap Växtkompetens gröngestaltning

Anna-Karin
Ekwall

TRÄDGÅRDSINGENJÖR

annakarin.ekwall
@skarpastudio.se
070 649 88 50

Skärpa Studio Malin Hirdman Trädgård Landskap Växtkompetens gröngestaltning

Malin
Hirdman

TRÄDGÅRDSINGENJÖR

malin.hirdman
@skarpastudio.se
070 221 52 94

Therese
Hjalmarsson

TRÄDGÅRDSINGENJÖR

therese.hjalmarsson
@skarpastudio.se
073 356 51 65

Lotta
Jacobsson

TRÄDGÅRDSINGENJÖR

lotta.jacobsson
@skarpastudio.se
073  776 68 40

VI ÄR SKÄRPA STUDIO.

Vi har länge sett ett stort kunskapsglapp när det kommer till specialiserad växtanvändning i den framväxande stadsbilden. Detta glapp tänker vi fylla. Med kunskap, kompetens och växter.

Att vara med och utveckla gröna miljöer för människan kräver respektfull nyfikenhet och förmågan att lyssna. Att lyssna in människans behov och upptäcka platsens inneboende potential för att utveckla våra omgivningar långsiktigt. 

Vi på SKÄRPA STUDIO tror på växternas samspel med platsen. Och vi vet att det behövs mer och fler växter i våra närmiljöer för att vi ska kunna leva, utvecklas och trivas på lång sikt.

För att lyckas med det krävs genuin erfarenhet och kunskap om hur olika växter fungerar – var de trivs, hur de konkurrerar och hur de utvecklas över tid. Det är växtkompetens på riktigt. Och det har vi.