Del 2 - Föreläsningsdag 9 mars

I våra uppdrag arbetar vi direkt mot beställare såsom arkitekter, landskapsarkitekter och fastighetsägare. Här hjälper vi er att planera era utemiljöer med tyngdpunkt på växter, från helhet till detalj.