Välkommen till föreläsningsdagen NYANSERA GRÖNT i Lund den 17 november klockan 8.00-13.00.

Fokus denna dagen kommer ligga på växter och deras betydelse för människa, djur & natur.

Under denna förmiddag kommer Gustav Nässlander från Trädkontoret att prata om karaktärsstarka träd & buskarter väl värda att använda på urbana platser.

Stina Linder från Ekologigruppen kommer fortsätta dagen med att dela med sig av hennes och Ekologigruppens tankar och tips på hur vi kan gynna den biologiska mångfalden i stort och smått.

Vi på Skärpa Studio kommer berätta om perennernas viktiga roll i framtidens upplevelserika gröna rum -ståndortsanpassade växtkombinationer, perenners succession och hållbarhet. 

VAR: Bantorget 5 i Lund, 400 meter från Lunds Centralstationen.
NÄR: Torsdagen den 17 november 2022
PRIS: 950 kr ex. moms.
STUDENTPRIS: Är du student och intresserad av att komma har vi ett begränsade antal platser för er. Pris 480kr ex.moms (600kr ink.moms)

LUNCH: Frivillig vegetarisk lunch från restaurang Ihsiri för en kostnad av 140 kr. Specialkost av något slag meddela i så fall det i anmälan.

Sista dagen för anmälan är den 10:e november. 

ANMÄLAN: kontakt@skarpastudio.se

I anmälan skriver ni företagets namn, namn på personerna som vill delta, faktureringsinformation samt om det önskas lunch samt ev specialkost. 

Varmt välkomna!

DAGENS SCHEMA:

8.00 – 8.30 Välkomna på frukost och morgonmingel!
8.00-8.35 Intro
8.35- 9.35 Gustav Nässlander från Trädkontoret
9.40-10.40 Stina Linder från Ekologigruppen
10.40-11.10 FIKA
11.10-12.10 Skärpa Studio
12.10-12.45 Avrundning och diskussion.

13.00- Gemensam lunch för er som har beställt