Portfolio

Föregående bild
Nästa bild

Nyansera Grönt I & II

Nyansera Grönt del 1 November 2022
Anna-Karin Ekwall och Malin Hirdman, Skärpa Studio delar med sig av hur de arbetar med växters karaktär och förmåga att påverka upplevelsen av plats. De berättar om perennernas roll när de planerar resilienta planteringar med förankring i den lokala ståndorten.
Inbjudna talare: Gustav Nässlander, Trädkontoret, Stina Linder, Ekologigruppen.

Nyansera Grönt del 2 Mars 2023
Lotta Jacobsson och Anna-Karin Ekwall, Skärpa Studio ger sin syn på växtanvändning och visar på metoder för hur vi kan skapa naturalistiska perennplanteringar med fokus på upplevelse, uttryck och dynamik. Hur vi överför känslan av vild natur till hortikulturell växtkomposition.
Inbjudna talare: Juho Riikkonen, Ekologigruppen, Sophia Callmer och Martin Stoltze, Drakängen Natur & Trädgård.
Nyansera grönt skärpa studio seminarium föreläsning trädgård

"Så inspirerande, och kul att träffa kollegorna i branschen!"

Med dynamisk växtkomposition skapar vi karaktärsfulla gröna livsmiljöer där människor spirar och välmående frodas. Idag såväl som i framtiden.