Våra tjänster

Vi erbjuder formgivning av bostadsgårdar och trädgårdar med fokus på funktion, estetik och trivsel.
Du som beställare bestämmer hur långt vårt engagemang sträcker sig: från idé till färdig trädgård.

Exempel på handlingar och tjänster vi kan tillhandahålla:

 • Rådgivning
 • Inventering av befintlig trädgård
 • Design: trädgårdsritning, illustrationsplan, växtkomposition, materialval
 • Inför anläggning: markberedningsplan, växtförteckning, planteringsplan
 • Projektledning: anläggarkontakt, växtoffert, plantering och anläggning
 • Långsiktigt engagemang: uppstartsskötsel och förvaltning

Vill du veta mer om trädgårdsdesign? Maila oss på 

Vi planerar stad och park med fokus på hållbarhetsmålen, estetik och funktion.

 • klimatsmart och hållbar markanvändning
 • urban utveckling kopplat till ekosystemtjänster
 • vegetationsutveckling, växtval, planteringsplan, växtförteckning
 • projekteringshandlingar

Vill du veta mer om landskapsplanering? Maila oss på

Vi arbetar  som underkonsulter när ert kontor behöver stöttning i växtvalen.

 • granskning av växtförslag
 • rådgivande part i gröna projekt
 • växtkomposition vid utmanande ståndorter och klimatförhållanden,
  såsom bjälklagsytor, gröna tak, regnbäddar och översvämningsytor.
 • underkonsult med grön spetskompetens
 • inventering och utvecklingsplan
 • skötseldokument
 • vidareutbildning av personal

Vill du veta mer om växtkonsult & grön kunkap? Maila oss på

Vi på Skärpa Studio delar gärna med oss av vår gröna kunskap och erfarenhet till andra.

Vi erbjuder föreläsningar och workshops antingen i vår studio på Grönegatan i Lund alternativt hos kunden eller i passande lokal, fysiskt eller digitalt.
Välj av nedanstående färdiga föreläsningar, eller ett skräddarsytt arrangemang efter era önskemål och behov; kortare lunchföreläsning, halv eller heldagsföreläsningar med valbart tema eller varför inte en workshop. Våra föreläsningar ges på olika kunskapsnivåer. Se nedan vilken nivå (grön, gul eller röd) som passar er bäst.

Välkommen att kontakta oss om ni vill höra mer om vad vi kan erbjuda för föreläsningar, utbildningar och kurser.

 • Naturalistiska planteringar -växtval, metoder och praktiska exempel (Gul-röd)
 • Hållbar grönska i staden -så jobbar du med inhemskt och exotiskt växtmaterial med höga biologiska värden (Gul-röd)
 • Världens växtsamhällen som inspiration för framtidens hållbara planteringar (Gul-röd)*
 • Lämpliga torrmarksperenner för urbana planteringar (Gul-röd)
 • Hårda materialval i samspel med grönska  -funktion, hållbarhet och höga upplevelsevärden (Grön-röd)
 • Alla själars park, Allhelgonakyrkan i Lund  -en gestaltningsprocess i samklang med platsens historia och dagens behov (Grön-röd)
 • Växternas rörelse –den femte dimensionen  (Grön-röd)
 • Kreativ vegetationsutveckling och skötsel –att se möjligheterna i de befintliga växterna (Gul-röd)
 • Att förstå en plats -uppleva eller beskåda? Föreläsning och workshop i fördjupad platsanalys (Grön-röd)
 • Vårlök –från kejsarkrona till vildtulpan  (Grön-gul)
 • På jakt efter våren -en analys av vårens estetik, upplevelse & dess växter (Röd)
 • Mångskiktade växtsystem -träd, buskar, perenner och geofyter i samspel (Gul-röd)
 • Trädgårdsdesign del 1 -form och struktur i trädgården   (Grön-gul)
 • Trädgårdsdesign del 2 -växtkomposition  (Grön-gul)
 • Den hållbara trädgården del 1 – så väljer du växter för en rikare biologisk mångfald (Grön-gul)
 • Den hållbara trädgården del 2 -dagvattenhantering och klimatanpassning i trädgården  (Grön-gul)
 • Växtgestaltning -en utforskade kreativ workshop med färg, form och växter (Gul-röd)
 • Powerperenner för framtiden enligt Skärpa Studio (Heldag) (Röd)

Aktuellt just nu!

Trädgårdsdesign 1, 15 februari
Trädgårdsdesign 2 , 29 februari

Var: I studion Grönegatan 22, Lund
Pris 350 kr för en föreläsning, 600 kr för båda.
Nivå: Grön -gul
Anmälan sker till: KOntakt@skarpastudio.se

Kalendarium 2024

 

22 jan Hållbart företagande Gunnebo Slott & Trädgårdar

12 feb Planteringsplaner + workshop SLU Alnarp

15 feb Trädgårdsdesign 1 Skärpa studio Lund (öppen för anmälan kontakt@skarpastudio.se)

27  feb Hårda materialval i samspel med grönska SLU Alnarp

29 feb Trädgårdsdesign 2  Skärpa studio Lund (öppen för anmälan kontakt@skarpastudio.se)

11 april Alla själars park: Allhelgonakyrkan i Lund inkl workshop SLU Alnarp

29 april Starka växtkaraktärer del 1&2 SLU Alnarp

29 juli-2 aug Trädgårdsdesign rumslighet  Skurups folkhögskola Skurup

29 juli-2 aug Trädgårdsdesign växtkomposition  Skurups folkhögskola Skurup

 

Kalendarium 2023

 

2 feb Planteringsplaner + workshop SLU Alnarp

16 feb Hårda materialval i samspel med grönska SLU Alnarp

28 feb-1 mars Grön infrastruktur Campus Nynäshamn Webinar

9 mars Nyansera Grönt del 2 Skärpa Studio Lund

15 mars Power-Perenner Stångby akademi Stockholm

16 mars Power-Perenner Stångby akademi Göteborg

21 mars Power-Perenner Stångby akademi Malmö

4-5 maj Starka växtkaraktärer del 1&2 SLU Alnarp

1 juni På jakt efter våren Thyréns Malmö & webinar

31 juli-4 aug Trädgårdsdesign  Skurups folkhögskola Skurup

18 sep Good Perennials for varied conditions SLU Alnarp

28 sep  Företagande Skärpa studio SLU Alnarp

15 nov Naturalistiska planteringar SLU Alnarp

Vi tillför ett värde som varar

Med dynamisk växtkomposition skapar vi karaktärsfulla gröna livsmiljöer som bidrar till den biologiska mångfalden. Självklart anpassade efter platsen och dess förutsättningar, och med hänsyn till både extremväder och klimatförändringar. Långsiktigheten speglar vår syn på målet, i alla våra projekt. Vi tillför ett större värde som kan upplevas, under många år framöver.