Goddag fastighetsägare!

”Vi höjer värdet
på din fastighet.” 

FASTIGHETSÄGARE

Vill du öka värdet på din fastighet och samtidigt skapa en bättre upplevelse av den för människorna som bor eller arbetar där? Då ska du boka in ett möte med oss.

Vi förvandlar tomma ytor till gröna rum där människor trivs och biologisk mångfald gynnas. Med djup kunskap och gedigen praktisk erfarenhet av växter och växtanvändning, och med utgångspunkt i platsen, gestaltar vi levande livsmiljöer som tillför ett kostnadsvärde för fastigheter. Inte nog med att byggnader får ett vackert sammanhang med estetik på hög nivå som förhöjer upplevelsen av hela fastigheten, med rätt planering och plantering kan vi uppnå kostnadsbesparingar när det kommer till framtida skötsel och underhåll. Vi tillför med andra ord värden som kan upplevas på flera sätt. Idag och under många år framöver.

  • Fastigheten blir mer attraktiv

  • Kraven på skötsel minskar

  • Utemiljöer anpassade efter extremväder

  • Ökad trivsel både inne och ute

VÅR GRÖNA EXPERTIS GÖR EXTREM SKILLNAD PÅ FLERA PLAN.

Med genomtänkta planteringar skapar vi gröna rum där människor trivs och vill vara, samtidigt som vi hjälper dig att nå miljömålen i Agenda 2030. Med vår gröna expertis blir fastighetens utemiljöer och bostadsgårdar dessutom mindre sårbara för extremväder, som hundraårsregn och svår torka. Val av växtlighet handlar nämligen om så mycket mer än att er fastighet ska bli mer attraktiv för potentiella hyresgäster eller framtida köpare.