Portfolio

Bjälklagsträdgård, Lund

Omgestaltning av befintlig bjälklagsträdgård. Här har vi med små justeringar fått fram en trivsam innegård att stanna upp och vistas i. Fler sittplatser med gröna blickfång och inramingar skapar ytor för den mänskliga skalan. Växtsubstrat och växtval är framtaget efter bjälklagsträdgårdens speciella förutsättningar med begränsad volym i planteringsytor och krav på ett lätt planteringssubstrat. Andra förhållande vi tagit i beaktning är effekterna av förstärkt vind vilket är en följd av att ytan ligger högre än den angränsade parken, dels att husen är byggda så vindtunneleffekter är ett faktum. De höga husen begränsar också solens strålar vilket också påverkar växtvalet. Här ska det på kort och lång sikt växa fram en vacker men också lättskött grön oas.

Här krävs det växter som klarar vind, skugga och en begränsat utrymme att växa i dessutom inte att förglömma -estetiskt tilltalande!

Oavsett projekt så lyfter vi alltid blicken från planperspektivet. Vi arbetar utifrån en mänsklig skala där vi noga väger in hur människor kommer att röra sig i och använda de gröna rum vi skapar.