Portfolio

Örsjö Belysning utemiljö, Nybro

Grön omställning för industrimark

Projektet startade som en plan för att öka den biologiska mångfalden på en outnyttjad gräsyta på företagets mark. Örsjö Belysning har under flera år jobbat för en grön omställning och försökt hitta nya vägar att stödja och implementera miljömål. Vi fick i uppdrag att ta fram skisser, växtval och materialval för hur platsen skulle kunna användas för den biologiska mångfalden. Där tog vi det ett steg längre. Vi människor är också en del av den biologiska mångfalden och här kan vi jobba med hållbarhet för de anställda. Forskningsresultat visar tydligt på att en grön utemiljö sänker stressnivåer och minskar sjukfrånvaro och långsiktiga sjukskrivningar.

Gestaltningsförslaget inkluderade även gemensamhetsytor för de anställda att kunna sitta ute och arbeta eller äta sin lunch. Ett växtval baserat på ståndort, klimat, skötselinsatser och den, för platsen, naturliga floran gjordes. Här ville vi få in en stor diversitet av växter för att ha nektarkällor men också boplatser, värdväxter och växter för vårt förändrade klimat.

Bilder: inspirationsbilder för önskad vegetationskaraktär.
Örsjöbelysning Skärpa studio Lanskapsplanering

"Grönska främjar hälsa och välbefinnande"
-Boverket

Årstidsväxlingar, färg, form, doft och textur – allt samverkar för att skapa välmående för människan, minska stress och ge ett sammanhang med årets skiftningar. Vi är en del av naturen.