Portfolio

Power Perenner föreläsningsturné

”Vi får höra mer om varför estetik och upplevelse i den mänskliga skalan är så viktigt när vi planerar för framtiden och om perennernas kapacitet att tillsammans med träd och buskar förstärka och aktivera platser som stöttar resiliens hos både människa och ekosystem. Skärpa studio delar också med sig av perenner som är lämpade för utmanande platser, växt- och marksituationer samt kommer lyfta sina bästa PowerPerenner för stadens tuffa klimat.”

Kund: Stångby Akademi År: 2023 Plats: Stockholm, Göteborg, Malmö
Powerperenner föreläsning Stångby akademi Skärpa studio

"Växtgestaltare med tyngd på perennanvändning"

”Skärpa studio arbetar som växtgestaltare och konsulter inom vegetationsbyggnad och rumslig gestaltning. Med tyngd på perennanvändning fokuserar de på växternas förmåga och kapacitet att skapa upplevelserika gröna rum i den mänskliga skalan.”

Skärpa studio arbetar kontinuerligt med att undersöka olika växtplatser och dess ståndorter för att fördjupa sin erfarenhetsbank kring växtmaterial för framtidens föränderliga klimat.