Portfolio

Entrétorg ICA, Växjö

Hovshaga torg är ett levande entrétorg där många olika funktioner ska kunna rymmas: fiskbilen, marknadsstånd, sittplatser, kundvagnsparkering, cykelparkering, och pantstation. På plats fanns ett handfull vackra björkar som var bevarandevärda. De fick ge inspiration till torgets karaktär där ljus granit och det mörka markteglet Meissen fångar upp björkstammarnas strimmiga kontrast. Till detta har vi adderat mer grönska och rumslighet. Här har vi jobbat med vegetation i små men välbalanserade ytor där alla lager finns representerade. Skärmbildade träd, rumsavskiljande buskar och funktionella och upplevelserika perenn- och gräsplanteringar. Till det ett lökprogram som sträcker sig från tidig vår till sommaren. Allt detta kommer att öka upplevelsevärdet på platsen året runt, skapa trivsel och leverera vår uppdragsgivares vision om en funktionell men vacker plats. Tack till Lava Studio för gott samarbete.
Hovshaga Växjö Landskapsplanering Skärpa studio

Funktionellt & vackert entrétorg