Portfolio

Ortopediskt centrum, Hässleholm

Den horisontella rörelsen: vågen som finns med som element i byggnaden kommer igen i fasadens ljusinstallationer och hur landskapet kring byggnaden är gestaltat. Här förstärker vi visionen med ett växtval som böljar, slingrar och mjukt tar upp dessa former. Skärpa studio har lagt extra omsorg i växternas rörelse och dess dynamiska superkraft: Förmågan att förändra sig med tid och årstidsväxlingar i detta projekt. Dels för att komplettera byggnaden med en rörlig bild och fullfölja konceptet i detaljnivå men också för att patienterna ska få en lugn, trygg och läkande plats för återhämtning.

Vårt uppdrag har varit att ta fram växtmaterial till bl.a. innergårdar där patienten får direktkontakt med det gröna genom stora fönsterpartier, stora parkliknande ytor som angränsar det ek-, björk- och talldominerande landskapet och flerskiktade urbana planteringar vid parkeringar och entréer. Vi bjuder gradvis in det omliggande landskapet till platsen men skruvar upp det visuella genom att förstärka det viktiga inhemska växtmaterialet med en ”wow”-effekt. Här har det mönstrade perforerade plåten inspirerat i både i färg och i sin ”pillrighet”.

2022: Underkonsult med grön spetskompetens
I samarbete Lava studio, Mussea & Krook & Tjäder
Skytteliden Hässleholm Ortopediskt center Skärpa Studio Landskapsarkitektur

Växter som läkande kraft

Naturen på plats har varit viktig i skapandet av visionen ”Grönt är skönt” och är för oss på Skärpa Studio viktiga ledord i valet av växter.
”Mjuka horisontella kurvor ger byggnaden sin identitet och är en tolkning av det böljande landskapet. ” (Krook &Tjäder)