Portfolio

Mariagården, Karlskrona

I samband med om- och tillbyggnaden av Mariagården ska utemiljön i nära avgränsning till nya kyrkorummet utvecklas och göras mer generös, funktionell och bli en förlängd arm och koppla ihop insidan med utsidan.
Den nya terrassens hårda material kommer att utgöras av tegel. Marktegel ska få bilda golvet och bli en fin sammanlänkning till de många befintliga roströda klinkergolven på Mariagården. Tegelmurar i olika höjder ska få rama in terrassen och fungera både som sittyta och avgränsa sittplatsen men samtidigt bibehålla utblicken ut i den omgivande trädgården. Teglet är tänkt att kombineras med frodig dynamisk grönska bestående av träd, buskar och perenner med olika årstidsvariation som kommer att bli en fin mjuk kontrast till det byggda. Växterna i den nya planteringen är också tänkta att kunna plockas in som närodlad grön utsmyckning av altare och bord.

Skärpa Studio ser fram emot det fortsatta arbetet med att gå in mer i detalj i projekteringen under 2024.

”Kyrkkaffe, körsång och samvaro i variationsrik grönska”