Portfolio

Trädgårdsdesign, Falsterbo

Trädgårdsdesign från idé till färdig trädgård.

Uppdraget var att skapa en estetiskt tilltalande och funktionell trädgård, men också bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden. Växtkompositionen utgick från markförhållanden och ståndort för att kunna klara våra klimatmässigt torra och varma somrar. Detta innebar att ett urval av växter kommer från andra delar av världen där klimatet ser ut som det vi förväntar oss att få de närmaste åren. Andra växter i växtkompositionen är inhemska för att stötta den biologiska mångfalden. Att arbeta med denna typen av mix innebär en bredd som på platsen skapar fina förutsättningar för att skapa ett hållbart växtsystem över tid.

Ett år efter anläggning har planteringarna börjat sluta sig och ge den frodighet som ger huset dess sammanhang på platsen. Vårt uppdrag har nu gått över till en uppstartsskötsel som ger planteringarna bästa förutsättningarna att utvecklas på bästa sätt och ge försprång till de växter som kommer att frodas under många år framåt.

Trädgårdsdesign: 2021, Anläggning: 2022, Uppstartsskötsel: 2023 -pågående

Rätt växter för platsen skapar en hållbart trädgård över tid.

Att anpassa växterna till platsens förutsättningar är grunden till hållbar trädgård. På så sätt tar vi ansvar för användandet av resurser: inget onödigt vattnande – inte ens heta perioder som sommaren 2018! Med växter anpassade till platsens förutsättningar blir det gröna helt enkelt konkurrenskraftigt med det som finns att tillgå.