Portfolio

BRF Gamla Väster, Malmö

På den gamla innergården på Gamla Väster i Malmö fanns ett stort behov av förändring; det gamla sjuka vårdträdet behövdes plockas bort, markbeläggningen göras om och disponeringen av yta ses över utifrån nya behov. 
Med varsamhet och i samråd med föreningen tog Skärpa fram ett förslag på ny rumslighet och uppgraderade växtval för att på bästa sätt svara an på platsens förutsättningar och behov. 
Med enkla medel skapade vi en bostadsgård med tydliga funktioner utan att dra ner på upplevelsevärdet och estetiken. Kombinationen av växter är noga utvalt för att minimera skötsel långsiktigt samtidigt som här finns något att njuta av hela året. 

Gården har fått flera olika sittplatser, utifrån människors behov av att umgås på olika sätt. Här finns plats att vara ifred likväl som att ha storslagen fest tillsammans. Här finns också utrymme för lek och upptäckarglädje för de yngsta boende. 
Helt enkelt: en plats för alla.

Aktuella tjänster:
2019: trädgårdsdesign med växt- och materialval, projektledning vid helentreprenad 2020: uppföljning och genomgång av skötsel

När ytorna är välplanerade finns rum för det som behövs!

Genom att titta på helheten finns möjlighet att planera smart. Gården rymmer alla de funktioner som önskats samtidigt som den upplevs mysig, lummig och intressant för många olika målgrupper av boende.
Den gamla hästkastanjen är ersatt med flera nya arter såsom Gymnocladus dioicus, Gleditsia triacanthos, Cersis canadensis och Magnolia obovata som placerats utifrån den skiftande skuggbilden på gården.
Här kommer finnas grönska att njuta av för lång tid framöver!