Hej
privatpersoner!

”Vi utgår både från
hur ni rör er och hur solen rör sig i trädgården.”

Privatpersoner

Har ni byggt ett nytt hus där varenda detalj inomhus är noga utvald, men utomhusmiljön fortfarande mest påminner om ett grustag? Eller känner ni att det är dags att höja livskvaliteten i er befintliga trädgård? Boka in ett möte med oss, så kan vi ge ert hus den omgivning det förtjänar. Vi erbjuder allt från rådgivning till fullkomlig förvandling av er trädgård.

Med vår hjälp kan ni både öka värdet på bostaden och trivseln för er som bor i huset, men även få fler att trivas i er trädgård genom att plantera växter som bidrar till den biologiska mångfalden.

Våra genomtänkta planteringar anpassas efter era och platsens förutsättningar, och kan göra er trädgård bättre rustad för att klara perioder av torka eller hundraårsregn. Vår teoretiska kunskap med praktisk förankring resulterar i gröna sköna miljöer, med funktion och estetik i balans. Genom noggrann planering innan plantering kan dessutom behovet av framtida skötsel minskas, så ni kan fokusera på att njuta av era nya gröna rum, istället för att bara rensa ogräs.

  • Höjer värdet på huset

  • Förhöjer trädgårdslivet

  • Minskar kraven på skötsel

  • Anpassat för extremväder

VI HÖJER BÅDE VÄRDET PÅ ERT HUS OCH LIVSKVALITETEN.

Vi tar oss an många olika sorters designuppdrag, vårt mål är dock alltid detsamma, att skapa gröna livsmiljöer där människor, djur och växter mår bra. Men vår grönska bidrar också med ett ökat värde och förhöjd arkitektur. Vi följer våra hjärtan och husets stil, inte trender. Det vi skapar ska hålla och utvecklas under många år framöver.