Ortopediskt centrum Hässleholm

FORTH Hässleholm Växtgestaltning Landsakpsarkitektur Växtkonsult

"Grönt är skönt" Karaktärsfullt och konceptuellt växtval till nytt ortopediskt centrum i Hässleholm

Som underkonsult till Lava Studio i Malmö har vi under hösten tagit fram växtval till Hässleholms nya ortopediska centrum för Regions Skånes räkning. Under visionen ”Grönt är skönt” har arkitekter (Krook & Tjäder), konstnärer (konstnärsgruppen Mussea) och landskapsarkitekter (Lava studio) format platsen som ska vara FFU i mars 2022.

Naturen på plats har varit viktig i skapandet av visionen ”Grönt är skönt” och är för oss på Skärpa Studio viktiga ledord i valet av växter. ”Mjuka horisontella kurvor ger byggnaden sin identitet och är en tolkning av det böljande landskapet. ” (Krook &Tjäder)

Den horisontella rörelsen: vågen som finns med som element i byggnaden kommer igen i fasadens ljusinstallationer och hur landskapet kring byggnaden är gestaltat. Här förstärker vi visionen med ett växtval som böljar, slingrar och mjukt tar upp dessa former. Skärpa studio har lagt extra omsorg i växternas rörelse och dess dynamiska superkraft: Förmågan att förändra sig med tid och årstidsväxlingar i detta projekt. Dels för att komplettera byggnaden med en rörlig bild och fullfölja konceptet i detaljnivå men också för att patienterna ska få en lugn, trygg och läkande plats för återhämtning.

Skärpa Studios uppdrag har varit att ta fram växtmaterial till bl.a. innergårdar där patienten får direktkontakt med det gröna genom stora fönsterpartier, stora parkliknande ytor som angränsar det ek-, björk- och talldominerande landskapet och flerskiktade urbana planteringar vid parkeringar och entréer. Vi bjuder gradvis in det omliggande landskapet till platsen men skruvar upp det visuella genom att förstärka det viktiga inhemska växtmaterialet med en ”wow”-effekt. Här har det mönstrade perforerade plåten inspirerat i både i färg och i sin ”pillrighet”.

Vi har också tagit fram ett växtförslag till takterrasser i samarbete med Mussea.

Naturligtvis är alla växter valda utifrån ståndort, funktion och förmågan att trivas och utvecklas i samspel.

Stort tack till Ola på Lava Studio för gott samarbete!

FORTH Hässleholm
Illustration: Krook & Tjäder
FORTH Hässleholm
Illustration: Krook & Tjäder
FORTH Hässleholm
Illustration: Krook & Tjäder
FORTH Hässleholm
Illustration: Krook & Tjäder

Plats: Hässleholm

Kategori: Växtkonsult

Uppdragsgivare: Lava studio/Region Skåne

År: 2021

Växtkaraktär: Parkområde, urbana flerskiktade planteringar och naturområden

Projektledare: Lotta Jacobsson

Samarbetspartners: Lava Studio Ab

Genom att surfa på denna sida godkänner du att vi använder cookies