Hallå
stadsplanerare,
landskapsarkitekter
& arkitekter!

”Vi arbetar alltid utifrån en mänsklig skala. Oavsett projekt.”

Stadsplanerare, landskapsarkitekter & arkitekter

Även det mest välritade av hus och det mest genomtänkta bostadsområdet behöver ett lika välplanerat grönt sammanhang för att sjunga. Vi skapar gröna omgivningar utifrån en mänsklig skala, där växter och människor trivs. Självklart anpassade för att klara hundraårsregn såväl som extremtorka. Gröna rum som bidrar till ökat värde och välmående, men även till ökad biologisk mångfald.

Vi tror på kraften i det gröna och växternas samspel med platsen och dess förutsättningar. För vi vet vilken skillnad grönska kan göra. Tillsammans med oss kan ni skapa gröna livsmiljöer som förhöjer upplevelsen för människorna som rör sig i dem, samtidigt som de lyfter både byggnader och arkitektur. Vi har den fördjupande kunskapen och den praktiska erfarenheten som behövs för att förverkliga er gröna vision.

  • Förhöjd arkitektur och stadsmiljö

  • Gröna miljöer som klarar extremväder

  • Hållbar planering och plantering

  • Avgörande för ett levande stadsliv

Förverkliga er gröna vision tillsammans med oss!

Vi kan inte bara få era idéer och drömmar att gro, vi kan få dem att växa och remontera. Våra noga planerade, dynamiska planteringar minimerar behovet av framtida skötsel, och ökar förutsättningarna att klara klimatförändringar och extremväder. Men framförallt skapar de en miljö som håller över tid, som blir en naturlig del av byggnaders och platsers historia.